Bütün oxuculara salamlar. Bu yazıda Ubuntu və digər Debian derivativlərində istifadə olunan apt-get paket idarəçisinin istifadəsi haqqında məlumat verəcəm.

apt-get, Debian və Debian derivativlərində istifadə olunan paket idarəçisidir. Bir Linux paket idarəçisinin işi ƏS-də olan paketləri(proqramları) idarə(silmək, yeniləmək, quraşdırmaq və s.) etməkdir.Quraşdırma əmrləri:ƏS-ə yeni paket quraşdırmaq üçün:

$ apt-get install paket_adi

Paket_adi üçün lazım olan asılılıqları axtarıb quraşdırmaq üçün:

$ apt-get build-dep paket_adi

Birdən çox paketi eyni əmr ilə quraşdırmaq üçün:

$ apt-get install paket_adi paket_adi2 paket_adi3İdarə əmrləri:Qaynaqlar siyahısını yeniləmək üçün:

$ apt-get update

Quraşdırılmış bütün paketləri yeniləmək üçün:

$ apt-get upgrade

Quraşdırılmış bütün paketləri asılılıqlar ilə birlikdə yeniləmək üçün:

$ apt-get dist-upgrade

Zədələnmiş asılıqları müəyyən etmək üçün:

$ apt-get check

Paketlər və onların asılılıqları ilə bağlı aptitude problemlərini aradan qaldırmaq üçün:

$ apt-get -f install

Sistemdə istifadə olunmayan .deb quraşdırma faylların silinməsi üçün:

$ apt-get autocleanSilmə əmrləri:Quraşdırılmış paketi silmək üçün:

$ apt-get remove paket_adi

Birdən çox paketi eyni əmr ilə silmək üçün:

$ apt-get remove paket_adi paket_adi2 paket_adi3

Quraşdırılmış paketi bütün tənzimləmə faylları ilə birliktə silmək(məhv etmək):

$ apt-get purge paket_adi

Digər proqramlar tərəfindən quraşdırılmış lakin artıq istifadə olumayan paketləri silmək üçün:

$ apt-get autoremoveAxtarış əmrləri:Qaynaqlar siyahısında olan proqramlar arasında axtarış etmək üçün:

$ apt-cache search paket_adi

Paket və onun asılılıqları haqqında məlumat almaq üçün:

$ apt-cache show paket_adi

Paket_adi içində olan faylların siyahısını almaq üçün:

$ dpkg -L paket_adi

Quraşdırılmış bütün paketlərin siyahısını almaq üçün:

$ apt-cache pkgnames

Comments